خلاصه وضعیت جزئیات محصول:

  • حالت فابریک (برش خورده)
  • سایز 1000
  • ضخامت 35
  • استاندارد ST37

موارد مورد استفاده

  • کانتینر سازی
  • مخازن سوخت
  • پل سازی
  • ساخت بنادر
  • و ……