خلاصه وضعیت جزئیات محصول:

  • حالت رول
  • سایز 600
  • ضخامت 2
  • استاندارد ST37

موارد مورد استفاده

  • پروژه های پتروشیمی
  • ساخت کانتینر ها
  • ساخت سیلو ها
  • خودرو سازی ها
  • و ………