خلاصه وضعیت جزئیات محصول:

  • ضخامت 6
  • حالت رول
  • عرض 1500

موارد قابل استفاده

  • صنعت پتروشیمی
  • صنعت تانکر سازی
  •  صنعت سد سازی
  •  صنایع ساخت و ساز سنگین فلزی
  •  صنعت ساختمان
  • صنعت خودرو سازی