خلاصه وضعیت جزئیات محصول:

  • حالت رول
  • سایز 600
  • ضخامت 2.3
  • استاندارد ST37

موارد مورد استفاده

  • پل سازی ها
  • کانتینر سازی ها
  • خودرو سازی ها
  • ساخت فرودگاه ها
  • و ……