خلاصه وضعیت جزئیات محصول:

  • حالت فابریک (برش خورده)
  • ضخامت 2
  • سایز 1250
  • استاندارد

موارد مورد استفاده

  • پل سازی
  • ساخت فرودگاه
  • ساخت بنادر
  • ساخت سیلو ها
  • و ………