خلاصه وضعیت جزئیات محصول:

  • حالت رول
  • ضخامت
  • سایز 1250
  • استاندارد ST37

موارد مورد استفاده

  • خودرو سازی ها
  • ساخت بنادر
  • ساخت سیلو ها
  • پل سازی ها
  • و ……….