خلاصه وضعیت جزئیات محصول:

  • حالت رول
  • استاندارد ST37
  • ضخامت 6
  • سایز 1500

موارد مورد استفاده

  • کشتی سازی
  • ساخت فرودگاه ها
  • ساخت بنادر
  • ساخت کانتینر ها
  • و ………….