تاثیر آهن قدیمی بر کیفیت فولاد تقویت کننده

با همکاری دانشگاه لیدن و دانشگاه توکیو ، در یک مطالعه بین المللی در مورد تأثیر مواد بازیافتی بر کیفیت فولاد تقویت کننده انجام شد. فولاد تقویت کننده عمدتا از ضایعات فلزی (آهن قراضه) ساخته شده است ، به عنوان مثال ، اتومبیل های قدیمی ، نرده ها و یخچال ها. در طول فرایند تفکیک ، انواع مختلف فلز (انواع مختلف فولاد ضد زنگ ، آلومینیوم) تا حد امکان از یکدیگر جدا می شوند. با این حال ، نمی توان همه این مواد را مرتب کرد. بخشی از آن در حین تولید فولاد تقویت کننده ، که شامل ترکیب عناصر مختلف