تعریف و کاربرد خاموت در ساختمان سازی و اسکلت بناها چیست؟

 ساخت و ساز، یکی از پرپیچ و خم ترین حوزه های فعالیتی افراد است زیرا استحکام و دوام یک ساختمان برای مراقبت از جان کسانی که در آن زندگی یا کار می کنند، یک نکته کلیدی به حساب می آید. از این رو مهندسی این حوزه همیشه در تلاش بوده اند تا روش هایی جدید و مطمئن برای مقاومت بخشیدن به بناها به کار بگیرند. یکی از این روش ها که به نظر جدید نیست اما کاربردی و مهم به حساب می آید استفاده از خاموت است. این سازه فولادی در واقع نوعی میلگرد به شمار می رود که به