روش های مختلف گالوانیزه کردن چیست؟

روش های مختلف گالوانیزه چیست؟  گالوانیزه گرم متالیزاسیون الکترو گالوانیزه پیش گالوانیزه کردن Sherardizing هنگامی که صحبت از استفاده از موادی مانند آهن یا فولاد برای اهداف صنعتی، تجاری یا ساختمانی می شود، مهم است که آنها قادر به مقاومت در برابر هر گونه تغییر شدید آب و هوا یا دما باشند. به عنوان مثال، فولاد در حال حاضر دارای کیفیت های بسیار مطلوبی است که آن را به یکی از ترجیح داده شده ترین مواد برای ایجاد دوام سازه تبدیل می کند. با این حال، این ماده به طور کامل در برابر خوردگی مقاوم نیست. به این ترتیب، سازندگان از