افزایش قیمت فولاد و نگرانی خانه‌سازان و انبوه‌سازان در بازار جهانی(مطالعه موردی پاکستان)

پاکستان به عنوان یکی از کشورهای پرجمعیت منطقه، در بخش صنایع و خانه‌سازی نیز پیشرفت چشمگیری تجربه کرده است. همچنین نباید فراموش کرد که روابط نزدیک پاکستان با ایران در سال‌های گذشته و همسایگی آن با ایران، باعث شده تا همانندی‌هایی بین بازارهای این دو کشور حس شود. بر همین مبنا در این یادداشت تلاش کردیم تا نگاهی به وضعیت بازار فولاد پاکستان داشته و روند صعودی آن را به منظور بازیابی علل آن، تا حدی مورد کنکاش قرار دهیم. حال که بازارهای جهانی در حال بازیابی توان خود پس از بحران شیوع ویروس کرونا هستند، بررسی موردی بازار کشورهای