لوله گاز رسانی شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

For perfect view paste shortcode on a page.

ردیف محصول قیمت ویژگی های
1

نورد و لوله یاران

2.5

21.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST12

2