تیر آهن فولاد ناب تبریز


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

فولاد ناب تبریز

14

IPE

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

136

2

گروه صنعتی فولاد یزد

20

IPE

12 متری

کارخانه

کیلوگرم