میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان

For perfect view paste shortcode on a page.

ردیف محصول قیمت ویژگی های
1

فولاد حسن رود گیلان

8

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

فولاد حسن رود گیلان

10

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

فولاد حسن رود گیلان

12

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

فولاد حسن رود گیلان

14

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5