ورق سیاه کارخانه لوله و پروفیل مبتکران صبا


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2

1000*2000

ST37

برش خورده

کارخانه

کیلوگرم

2

2

1250*2500

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم