ورق سیاه کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

8

1200

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

2

10

1200

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

3

12

1200

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

4

15

1200

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

5

20

1200

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم