قیمت قوطی 14 اصفهان

قیمت قوطی 14 اصفهان وابسته به قیمت ورق سیاه مصرفی است، قوطی 14 در ضخامت های 2.5، 3، 3.5 و …. تولید می شود

کاربردی های قوطی 14

قوطی 14 برای ساخت ساز ساختمانی به عنوان ستون در سوله سازی و ساخت ساز صنعتی کاربرد دارد شاخه های این پروفیل 12 متری است

وزن هرشاخه قوطی 14

  • قوطی 140*140 ضخامت 2.5 وزن هر شاخه 132.24 کیلو گرم
  • قوطی 140*140 ضخامت 3 وزن هر شاخه 158.28 کیلو گرم
  • قوطی 140*140 ضخامت 3.5 وزن هر شاخه 183.48 کیلو گرم
  • قوطی 140*140 ضخامت 4 وزن هر شاخه 209.76 کیلو گرم
  • قوطی 140*140 ضخامت 4.5 وزن هر شاخه 235.08 کیلو گرم
  • قوطی 140*140 ضخامت 5 وزن هر شاخه 260.64 کیلو گرم
  • قوطی 140*140 ضخامت 6 وزن هر شاخه 311.048 کیلو گرم

خرید قوطی 14

جهت دریافت قیمت قوطی 14 و خرید با کارشناسان بورس آهن تماس حاصل نمایید