لوله گالوانیزه “1/2 ضخامت 2 سمنان

خلاصه وضعیت جزییات محصول:

این نوع لوله گالوانیزه گاهی برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک به کار برده می شود ولی مورد استفاده اصلی آنها برای انتقال آب و گاز یا در گلخانه ها می باشد.

توضیحات

لوله گالوانیزه:
· ضریب هیزم ویلیام این لوله بر حسب