خلاصه وضعیت جزییات محصول:

کارخانه تولید کننده:  نورد یاوران زنجان
استاندارد : سبک
سایز: 6 متری
محل بارگیری : کارخانه