خلاصه وضعیت جزییات محصول:

فولاد هیربد
2 میلی متر
فابریک
ساختمانی
6 متری
پروفیل درب و پنجره
ST37