خلاصه وضعیت جزییات محصول:

2 میلی متر
ساختمانی
6 متری
ST37