خلاصه وضعیت جزییات محصول:

2.5 میلی متر
سنگین
6 متری