پروفیل 4*100*100 تهران شرق

خلاصه وضعیت جزییات محصول:

گروه صنعتی تهران شرق
میلی متر
سبک
6 متری

توضیحات

شرکت نورد لوله و پروفیل تهران‌شرق با سابقه ب