تماس با ما 03191029522 و 09134259859

ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

خلاصه وضعیت جزییات محصول:

ضخامت: 0.5

سایز: 1000

استاندارد: ST22

حالت: رول

تولید کننده: فولاد مبارکه

توضیحات

 گالوانیزه آهنی می باشد که با روي پوشانده شده است. این آهن، در صورتی که پوشش آن شکستگی هم پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می ماند.

 ماهیت آهن گالوانیزه در آهن گالوانیزه ، بین آهن و روي ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می شود که در آن روي به جاي آهن به عنوان آند بکار می رود و آهن به عنوان کاتد. روي در آند اکسید م یشود چون فلزي پست تر یا فعالتر از آهن است و داراي پتانسیل احیاء کمتري از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتري از آن دارد.

 در حلبی هایی که از آن ، قوطی تولید می شود، عمل معکوسی انجام می پذیرد. در حلبی ، بر روي آهن ، پوشش قلع بکار رفته است و عمل معکوس آهن گالوانیزه انجام می شود. چون آهن فلزي فعال تر از قلع است و پتانسیل احیاء قلع بیشتر از آهن است و به عنوان کاتد در حلبی به کار می رود و آهن آند می شود. البته در صورتی که پوشش قلع بشکند، خوردگی آهن در زیر این پوشش پیش می رود.

ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ماهیت آهن گالوانیزه

 در ورق گالوانیزه ، بین آهن و روي ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می شود که در آن روي به جاي آهن به عنوان آند بکار می رود و  آهن به عنوان کاتد. روي در آند اکسید می شود چون فلزي پست تر یا فعالتر از آهن است و داراي پتانسیل احیاء کمتري از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتري از آن دارد. خوردگی یا زنگ زدن آهن فقط در حضور اکسیژن و آب صورت می گیرد.

در جایی بر سطح جسم آهنی، اکسایش آهن انجام وجود دارد، کاهش انجام می شود و کاتد را H2O و O2(g) می شود و آند را تشکیل می دهد و در جایی دیگر سطح آن جسم که تشکیل می دهد و در نتیجه این عمل، ایجاد یک سلول ولتایی یا پیل ولتایی یا الکتروشیمیایی بسیار کوچک است. الکترونهاي تولید شده در ناحیه آندی در میان آهن بسوي ناحیه کاتدی حرکت می کند.

موارد استفاده از ورق گالوانیزه  0.5 رول 1000 فولاد مبارکه

در ادامه ویژگی های مثبت برای خرید ورق گالوانیزه بررسی ورق های گالوانیزه می پردازیم. ورق های گالوانیزه به دو بخش ورق های آهنی گالوانیزه و ورق های فولادی گالوانیزه تقسیم بندی می شوند. در ورق های آهنی گالوانیزه، آهن توسط روی پوشش داده می شود ودر ورق فولادی گالوانیزه، ورق فولادی توسط روی پوشانده می شود.

از این ورق های گالوانیزه در پانلها و تابلوهای برق، مجراهای هوا و دودکش ها، ناودان ها و لوله بدنه و سقف سوله ها و .. استفاده می شود. همچنین می توان در ساخت لوله بخاری، کانال کولر، کابینت آشپزخانه، شیروانی منازل از آهن گالوانیزه استفاده کرد.

روش گالوانیزاسیون

 در گالوانیزاسیون ، فلز فاسد شدنی را در مذاب یک فلز فاسد ناشدنی فرو می برند و بیرون می آورند تا سطح آن از یک لایه فلز فاسد نشدنی پوشیده شود. مثلا ورقه هاي نازك آهنی را در مذاب فلز روي فرو می برند و بیرون می آورند تا سطح آنها از فلز روي پوشیده شود و آهن سفید یا آهن گالوانیزه تهیه شود.

اطلاعات بیشتر

ابعاد6000 × 1500 cm
ضخامت

0.5

سایز

1000

استاندارد

ST22

حالت

رول

محل بارگیری

کارخانه

واحد فروش

کیلوگرم

Go to Top