لیست قیمت ناودانی و شرکت های تولید کننده

برای نمایش لیست قیمت ناودانی مرتبط با هر شرکت بر روی آن کلیک کنید

قیمت ناودانی در بازار

قیمت ناودانی وابسته به سایز، روش ساخت و استاندارد فولادی است که از آن در ساخت ناودانی استفاده می شود .

قیمت ناودانی و قیمت پروفیل بهم وابسته است ناودانی از دو بال و یک جان تشکیل شده است. یعنی یک جان افقی و دو بال عمودی که از سمت داخل مقطع، انحنای گردی دارد.نوع دیگر آن به شکل C است و جز محصولات نورد گرم به حساب می آید.

این پروفیل جز گروه پروفیل باز است و در صنعت ساختمان سازی بسیار کاربرد دارد، به ویژه برای ایجاد قاب و پایه ها نیاز اساسی به آن احساس می شود.

.کی دیگر از نکات مهم راهنمای خرید ناودانی هندسه مقطع و سایزبندی آن است. مقطع ناودانی از یک قسمت اصلی و دو لبه عمود بر آن تشکیل شده است، قسمت اصلی ناودانی به نام جان و لبه های آن با نام بال شناخته می شوند.

ابعاد جان و بال ناودانی طبق استانداردهای مختلفی تولید میشوند. در ایران محصولات بر اساس جدول وزنی اشتال تولید می شوند. سایز ناودانی نمایان گر طول جان آن بر حسب سانتیمتر است یعنی ناودانی 10 نشان دهنده محصولی با طول جان 10 سانتیمتر است.

قیمت ناودانی | بورس آهن

از دیگر مولفه های ابعادی مهم ناودانی ضخامت جان ضخامت باله ها طول باله ها و شعاع خمیدگی بین جان و بال آن است. جزئیات ابعادی ناودانی در جدول اشتال ناودانی بیان شده است و می توان از آن به عنوان یکی از مهمترین نکات راهنمای خرید ناودانی اشاره کرد.

نمایش بیشتر